V sredo, 6. 6., smo se 3. razredi odpravili na ekskurzijo. Najprej smo obiskali Šokčev dvor v Žuničih, kjer smo si ogledali staro domačijo ter predmete, ki so jih ljudje uporabljali v preteklosti. Lahko smo si kupili tudi spominek. Nato smo se odpeljali proti kmetiji Raztresen v Rimu. Gospodar nam je razkazal stroje, ki so jih uporabljali v preteklosti in živali, ki jih ima na kmetiji. Najbolj so nam bili všeč oslički. Na koncu smo si ogledali videoposnetek, ki je opisoval postopek izdelave platna iz lanu ter opazovali gospoda, ki je iz gline oblikoval zmaja.

Jana Molek, 3. a

Dostopnost