Čestitamo osmošolkama Alji Slobodnik in Nini Gačnik ter devetošolki Metki Nemanič za osvojena srebrna Cankarjeva priznanja na območnem tekmovanju iz znanja slovenščine.

Dostopnost