Tudi v letošnjem šolskem letu smo enkrat mesečno spremljali ustno higieno ter čistost zob pri učencih od 1. do 5. razreda. Izvedli smo delavnice z različnimi temami in poskušali spodbuditi drug drugega v skrbi za naše zdravje.

Zmagovalni razred v čistosti zob je 4.b razred z razredničarko Emilijo Klopčič. Dosegli so 84,4%.

Drugo mesto pripada 4.a razredu z razredničarko Marino Janjac (82,5%) . Tretje mesto so si priborili 2.c razred z razredničarko Tanjo Cvelbar (79,4%).

Zmagovalni razred bo povabljen na zaključno prireditev zmagovalcev vseh belokranjskih osnovnih šol, ki bo potekala 5. junija v KD Metlika.

Čestitamo vsem sodelujočim razredom, še posebej smo ponosni na zmagovalce!

Medicinski sestri:
Mirna Nemanič in Saša Pezdirc

Dostopnost