Tudi v letošnjem šolskem letu smo enkrat mesečno spremljali ustno higieno ter čistost zob pri učencih od 1. do 5. razreda. Izvedli smo delavnice z različnimi temami in poskušali spodbuditi drug drugega v skrbi za naše zdravje.

Zmagovalni razred v čistosti zob je 3. razred z razredničarko Tatjano Muhič. Dosegli so 78 %.

Drugo mesto pripada 4. razredu z razredničarko Eriko Horvat (77%) . Tretje mesto pa 2. razredu  (74%).

Zmagovalni razred bo povabljen na zaključno prireditev zmagovalcev vseh belokranjskih osnovnih šol, ki bo potekala 5. junija v KD Metlika.

Čestitamo vsem sodelujočim razredom, še posebej smo ponosni na zmagovalce!

Medicinski sestri:
Mirna Nemanič in Saša Pezdirc

Dostopnost