O knjižnici

PRAVILA IZPOSOJE

Člani šolske knjižnice so vsi učenci od 1. do 9. razreda, učitelji in drugi delavci šole.

Knjige si lahko člani izposodijo za 14 dni. Če jo član potrebuje dlje časa, jo lahko podaljša. Knjig, ki so predpisane za domače branje, ni možno podaljšati. Gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, ni dovoljeno izposojati drugim (sošolcem, prijateljem, drugim osebam).

Če je knjiga izposojena dlje, kot je predpisan rok izposoje, učenca opomnimo.

V knjižnici upoštevamo pravila obnašanja. S knjigami v knjižnici je potrebno ravnati lepo. Ne sme se jih trgati ali popisovati, da si jih bodo lahko izposodili tudi drugi učenci.

 

POSTAVITEV GRADIVA

Gradivo je urejeno po sistemu leposlovja in strokovne literature, ki sta postavljena ločeno. Leposlovje je urejeno po oddelkih C (knjige za 1., 2. in 3. razred), P (knjige za 4., 5. in 6. razred), M (knjige za 7., 8. in 9. razred), strokovne knjige pa po področjih po sistemu UDK.

 

KATALOG ŠOLSKE KNJIŽNICE

Na naslovu https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?db=osmet  je dostopen katalog šolske knjižnice, kjer si lahko preko spleta ogledate, katere knjige so proste oziroma izposojene.

 

Delovni čas

Vsak delovni dan po šolskem koledarju:

6.30–14.30

Med 7.00 in 8.00 se učenci, ki so v varstvu ne smejo zadrževati v knjižnici, razen če se njihov razrednik predhodno dogovori s knjižničarko.

 

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica ni namenjena samo izposoji različnega gradiva in uporabi čitalnice. Je tudi prostor sprostitve, miru, iskanja informacij, pisanja domačih in seminarskih nalog, izdelovanja referatov, pogovora s knjižničarko, druženju vrstnikov …

V knjižnici lahko:

  • bereš knjige in revije
  • pišeš domačo nalogo
  • se učiš

V knjižnici ne smeš:

  • jesti in piti
  • se loviti in skrivati
  • glasno govoriti
  • uporabljati telefona

Dostopnost