V tem (še) prehladnem spomladanskem času smo se učenci 9. razreda pri učiteljici Nini Bradica odločili, da se bomo skupaj zabavali ob dogodivščinah najstnice Zlatke iz romana hrvaške pisateljice Sanje Pilić Sem se zaljubila? Projekt, ki smo se ga s tem udeležili, se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenskih osnovnih šolah se berejo prevodi hrvaških pisateljev, v hrvaških šolah pa prevodi slovenskih pisateljev. Naši hrvaški prijatelji iz Osnovne šole dr. Franjo Tuđman Beli Manastir berejo knjigo pisateljice Dese Muck.  Književna dela se berejo na glas, dejavnosti po branju pa se navezujejo na učni načrt oziroma se medpredmetno povezujejo. Na zaključnem srečanju bomo v krajšem kulturnem programu predstavili šolo in prebrano literarno delo. Projekt razen branja in poustvarjanja vključuje tudi raziskovalno delo, saj učenci raziskujejo zgodovino, kulturo in znamenitosti kraja partnerske šole.

Nina Bradica, mentorica

Dostopnost