V šolske letu 2015/ 2006 je na OŠ Metlika začel delovati krožek DMG (Društvo mladi gasilec).

SPLOŠNI CILJI

Učenci se usposabljajo:

  • za preventivne naloge varstva pred požari,
  • seznanijo se z nevarnostjo požarov,
  • seznanijo se z delom in nalogam gasilskih organizacij,
  • spoznajo opremo gasilcev,
  • usposabljajo se za samozaščitno delovanje in prvo pomoč v nesreči,
  • krepijo medsebojne odnose,
  • razvijajo spretnosti in hitrost – priprava za tekmovanje.

Krožek DMG smo v letošnjem šolskem letu zaključili z regijskem srečanjem Društev mladi gasilec osnovnih šol Bele krajine, ki je bilo v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 16.00 uri na OŠ Metlika.

TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani)

  • kategorija MLAJŠI (učenci, učenke ali mešano) – od 7 do 11 let; (letniki 2005 – 2009, GŠTD, 2013)
  • kategorija STAREJŠI (učenci, učenke ali mešano) – od 12 do 14 let; (letniki 2002 – 2004, GŠTD, 2013)

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela in praktičnega dela. Znanje za teoretični del smo pridobivali skozi šolsko leto na OŠ Metlika in Podružnični šoli Suhor. Praktični del smo izvajali v gasilskem domu PGD Metlika. Tekmovanje je potekalo v organizaciji OŠ Metlika, GZ Metlika in Mladinske komisije pri RSBK. Sodelovalo je 20 ekip pri kategoriji mlajših in 13 ekip pri kategoriji starejših učencev.

Pri ekipi mlajših je naša ekipa, ki so jo sestavljali Vid Kremesec, Maj Ogulin in Bor Mežnaršič osvojili 2. mesto in se s tem uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v začetku naslednjega šolskega leta.

Mentor krožka DMG, Tomaž Žugelj

doc_pdf_20x20 Rezultati mlajši

doc_pdf_20x20  Rezultati starejši

Dostopnost