Dne, 4. 10. 2016, smo se predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda zbrali na letošnjem prvem šolskem parlamentu. Najprej smo se seznanili s potekom šolskega leta 2015/2016 ter kasneje prebrali načrt šolske skupnosti v tem šolskem letu. Vsak predstavnik oddelka je poročal o počutju in odnosih v razredu, domačih nalogah, disciplini in zbiralnih akcijah. Parlament pa smo uspešno zaključili še z vzpodbudnimi besedami ravnateljice.

Nana Mihelčič, predsednica šolske skupnosti

Dostopnost