Na plavalnem tečaju smo se učili plavati kravl in hrbtno. Naučili smo se tudi skakati na glavo. Od začetka mi ni šlo tako dobro, potem pa vse boljše. Igrali smo tudi košarko v vodi in imeli štafetne igre, pri katerih smo tekmovali. Tekmovali smo za delfinčke in konjičke. Dobili smo lahko bronastega, srebrnega in zlatega konjička ali bronastega delfinčka.

Hana Rus, 3. b

Meni je bilo na plavalnem tečaju najlepše, ko smo plavali kravl in skakali na glavo. Imeli smo tudi druge vaje kot na primer plavanje pod vodo, plavanje žabice in tekmovanje. Na začetku sta mi težave delala mrtvak in plavanje hrbtno. Na koncu sem se to naučil pa čeprav sem bil na plavanju samo dva dni.

Anže Kambič, 3. b

Na plavalnem tečaju smo plavali z deskami, črvi in pa tudi brez pripomočkov. Z nami si šli tudi učenci OŠ Podzemelj. V vodi smo igrali košarko in rokomet in se šli štafetne igre. Bilo je zelo lepo.

Staš Simonič, 3. b

Na plavalnem tečaju je bilo zelo lepo. Učili smo se plavati žabico in kravl, skakati v vodo ter gledati pod vodo. Vsi smo se tudi igrali igrico, da smo napolnili črva z vodo potem pa pihali in špricali sošolce. Tekli smo po blazini in padali v vodo. Na koncu smo igrali vodno košarko in rokomet. Odšli smo iz vode se preobleč in posušit lase. Zunaj nas je čakal avtobus. Iz Novega mesta smo se odpeljali v Metliko.

Marko Makar, 3.b

Na plavalnem tečaju mi je bilo zelo lepo. Najlepše mi je bilo, ko nam je učiteljica Alida metala obroček pod vodo. Plavali smo pod vodo, gledali pod vodo, plavali žabico, delali stojo na rokah in pod vodo delali prevale. Na koncu smo tekli po blazini in v vodi igrali košarko. Potem smo se stuširali, posušili lase in se preoblekli v oblačila. Nato smo se z avtobusom odpeljali v šolo.

Maj Stanišič, 3. b

Na plavalnem tečaju smo se naučili plavati žabico, kravl, hrbtno in skakati v vodo na glavo. Težko mi je bilo najprej plavati žabico a sem vseeno na koncu bil vesel, saj sem osvojil bronastega delfinčka. Bilo mi je zelo lepo.

Dejan Klobučar, 3. b

Na plavalnem tečaju mi je bilo zelo lepo, saj zelo rad plavam. Igrali smo se z žogo v vodi in jo metali na gol. Borili smo se za bronastega delfinčka. Lepo mi je bilo, ker sem ob sebi imel svoje sošolce in sošolke.

Kristijan Herak, 3. b

Na plavalnem tečaju smo skakali, plavali naprej in nazaj ter imeli različne igre. Hodili smo tudi po blazini in padali v vodo. Na plavalnem tečaju sem se imel zelo lepo.

Oliver Budački, 3. b

Na plavalnem tečaju mi je bilo všeč saj sem se naučil veliko stvari. Naučil sem se delati mrtvaka, preval in stojo v vodi ter skočiti v vodo, brez da bi se dotaknil tal. Težko mi je bilo plavati žabico. Igrali smo se veliko iger kot je košarka, rokomet ter tekmovali smo v plavanju. Komaj čakam, da bo naslednji plavalni tečaj.

Tian Rušnov, 3. b

Na plavalnem tečaju smo se učili plavati žabico, kravl, delati mrtvaka in skakati na glavo. Plavanje mi je šlo dobro, še posebej žabica. Žabico nas je učil plavati učitelj Saki, nekatere pa je učila učiteljica Alida. Skakala sem v vodo. Dobila sem bronastega delfinčka, nekateri pa zlatega konjička. Skakanje na glavo mi gre zelo dobro. Igrali smo se štafetne igre in igrali košarko. Bilo je zelo lepo.

Maja Hranilovič, 3. b

Na plavalnem tečaju smo se učili plavati kravl in kravl hrbtno. Skakali smo na noge in na glavo. Naučili smo se delati mrtvaka. Tekmovali smo v štafetnih igrah in igrali košarko. V petek smo plavali za delfinčka in konjičke. Hodili smo po blazini in potem skočili v vodo. Plavali smo z deskami.

Nina Kavčič, 3. b

Slike razredov 3. a, 3. c in 3. Suhor

Slike razreda 3. b in 3. OŠ Podzemelj

Video utrinki

 

 

Dostopnost