Pri pouku tehnike so učenci in učenke 6. razredov naredili nekaj uporabnih izdelkov,

najlepšega pa je naredila Žana Škabar Steiner iz 6.c. Naredila je prečudovit predalnik za nakit.

Dostopnost