Na Osnovni šoli Metlika in na Podružnični šoli Suhor smo mesec februar posvetili skrbi za zdrav življenjski slog. Cilj učencev in zaposlenih na šoli je bil izboljšati kakovost našega vsakdana. V okviru projekta FIT4KID smo se zato veliko gibali, zdravo prehranjevali, skrbeli smo za dobre medsebojne odnose, higieno, okolje … Pri tem smo sodelovali tudi z lokalnim okoljem, in sicer z Zdravstvenim domom Metlika in s Šolo zdravja Metlika.

V februarju si je vsak razred na šoli zastavil cilj, seveda povezan z zdravim življenjskim slogom. Tako so tretji razredi za en mesec zmanjšali uporabo multimedije, drugošolci so jedli več sadja in skrbeli za osebno higieno, prvošolci in četrtošolci pa so se več gibali. Tudi med poukom smo skrbeli za aktivno sedenje in gibanje, petošolci so sestavili svoje hitre stimulacije. V podaljšanem bivanju so vadili skok s kolebnico ter se trudili izboljšati medsebojne odnose. Pri pouku biologije in naravoslovja so učenci od 6. do 9. razreda pisali dnevnik osebne higiene, spanja, gibanja, obrokov in skrbi za osebno higieno. Vsak teden pa je cela šola plesala na himno FIT4KID.

Za lep zgled učencem smo zaposleni na šoli poskrbeli tako, da smo organizirali tedensko vadbo. Ker pa zdrav življenjski slog vključuje tudi zdravo prehrano, so nam kuharice v šolski kuhinji pripravile domač zelenjavni namaz in vestno skrbele, da smo vsak dan zaužili dovolj tekočine.

O pomenu zdravega življenjskega sloga so učenci posneli tudi radijsko oddajo, ki smo jo poslušali po šolskem radiu.  Da je bila oddaja poučna in zanimiva, se lahko prepričate tudi sami.

Pot do zastavljenih ciljev je bila naporna, a lepa. Učenci in učitelji smo marljivo beležili in opazovali svoje rezultate, se pri tem veselili in naredili veliko dobrega zase.

Barbara Cesar, vodja projekta

Dostopnost