V ponedeljek, 29. maja so se prvošolci s svojimi učiteljicami odpeljali v ZOO Ljubljana. Ekskurzijo so učiteljice pripravile v sodelovanju s študenti pedagoških smeri biologije.

Najprej smo v enournem vodenem ogledu v biološki delavnici vzpostavili neposreden stik z nekaterimi znanimi in manj znanimi manjšimi, udomačenimi, prostoživečimi živalmi. Odpravljali smo strah in predsodke do kač in manjših živali, večje živali pa smo vodeno opazovali v njihovih ogradah.

V okviru učnih ur v ZOO so učenci dosegli in osvoji učne cilje, zapisane v učnih načrtih pri predmetu Spoznavanje okolja. Študenti biologije so sodelovali z učiteljicam  pri razlagi in podajanju nove učne snovi, kot tudi pri samem utrjevanju znanja.

Seveda nismo pozabili na naš šolski projekt FIT4KID. Na igralih iz vrvi so prvošolci plezali kot najbolj urne opice, se strmo spuščali po toboganu, se skrivali, lovili ravnotežje, se gugali ipd.

Po vseh učnih dejavnostih jim je zelo prijal sladoled in malica, ki so jo prinesli s seboj.

V Živalskem vrtu je bilo prijetno, poučno, zanimivo, športno in vsekakor nepozabno.

učiteljice prvih razredov

 

Dostopnost