Odpadno embalažo lahko ponovno uporabimo. Učenci 4.b so naredili načrt za izdelavo makete ulice iz odpadne embalaže. Pri tem so bili zelo ustvarjalni. V pomoč jim je bila njihova domišljija. Izdelke bodo uporabljali pri igri med odmori.

Dostopnost