UNESCO je 16. november razglasil za mednarodni dan strpnosti. Naša šola sodeluje v projektu Mednarodni dan strpnosti – dan strpnosti in prijateljstva.

Letošnja tema je STOP OBREKOVANJU. Kaj sploh je obrekovanje? Obrekovanje je vsako zlonamerno ali škodoželjno širjenje laži, neresnic, izkrivljenih, pristranskih, nepopolnih ali negativnih nepreverjenih informacij o drugem človeku ali skupini ljudi z namenom, da bi mu/jim škodovali. Obrekovanje ni nekaj nedolžnega, ampak je resna oblika nestrpnosti, ki je žal splošno razširjena in se sprejema kot nekaj vsakdanjega. Zato je treba dvigniti raven zavedanja, da je obrekovanje oblika družbenega nasilja, ki ima uničevalne posledice tako za posameznika kot za družbo.

V sodobnem času interneta in spletnih družbenih omrežij je obrekovanje čedalje bolj razširjeno ter postaja čedalje večja težava in grožnja medsebojnim odnosom. Zato je zelo pomembno, da pri otrocih in mladih ozavestimo škodljivost obrekovanja in jih spodbudimo k razvijanju spoštljivih medsebojnih odnosov.

Projekt želi spodbuditi otroke k strpnosti, sprejemanju drugačnosti ter spodbujanju medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.
V okviru projekta bodo učenci spoznali pravljici Dogodek v Mestnem logu in Opravljiva soseda. Na temo strpnosti in obrekovanja bodo potekali (v času od 12. do 16. novembra) pogovori, delavnice. Učenci bodo ustvarjali na literarnem in likovnem področju. Najbolj domiselni izdelki bodo razstavljeni v šolski avli. Najboljši izdelki bodo sodelovali na natečaju in razstavi v Državnem zboru. Izbor najboljših izdelkov bo objavljen v časopisu Delo.

Projekt poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za pravosodje, Varuhinje človekovih pravic in časopisa Dela. Nosilec projekta je Izobraževalni center Eksena.

Barbara Forstner
koordinatorica projekta

Dostopnost