Tudi na naši šoli smo izpeljali TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN SLOVENSKE HRANE. Učenci od 1. do 9. razreda so se na razrednih urah pogovarjali  o pomenu zajtrka v prehrani, lokalno pridelani in predelani hrani, kulturnem prehranjevanju … Vsa živila za zajtrk so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Mleko so pripeljali s kmetije Štrucelj iz Gribelj, jabolka Sadjarstvo Škof iz Boldraža, med Čebelarstvo Vajda iz Metlike, maslo mlekarna Celeia, kruh pekarna Žito.

Dostopnost