V torek, 4. 12. 2018, je na šoli potekala že tradicionalna tržnica srednjih šol. Predstavile so se Srednja šola Črnomelj, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Ekonomska šola, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem in Gimnazija Novo mesto. Učenci 8. in 9. razredov in njihovi starši so imeli možnost spoznati srednješolske programe in dobiti potrebne informacije od srednješolskih profesorjev in dijakov. Tržnico so obiskali tudi učenci OŠ Podzemelj in OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Barbara Forstner
svetovalna služba

Dostopnost