Namen fit dneva brez multimedije je ozaveščanje učencev o aktivnem in zdravem preživljanju prostega časa. Letos smo se na naši šoli posvetili vsebinam, vezanih na raziskovanje škodljivih vplivov multimedije, predvsem varni rabi interneta.

V mesecu januarju smo med učenci naše šole izvedli spletno anketo o rabi računalniške tehnologije. Rezultati ankete kažejo na prekomerno uporabo računalnikov in mobilnih telefonov, saj veliko učencev igra igrice ali uporablja socialna omrežja več kot dve uri na dan, nekateri celo več kot 4 ure, kar pa ni v skladu z načeli zdravega življenjskega sloga. Posledice so težave v odnosih s sošolci, težave s spanjem, vedenjske in učne težave, pojavljajo se znaki depresije in druge zdravstvene težave.

Zato smo februarja v sodelovanju z izobraževalnim centrom Safe.si za starše organizirali predavanje o varni rabi računalniške tehnologije. Za učence 6. in 8. razreda smo izvedli delavnici Spletni bonton ter Spletno nasilje in ustrahovanje, kjer so spoznavali, kako varno, odgovorno in koristno uporabljati internet in mobilne naprave. Učenci 7. in 9. razreda pa so bili vključeni v ozaveščevalno kampanjo Odklikni proti spletnemu nasilju in nadlegovanju žensk in deklet, kjer so se seznanili s problematiko lažnih identitet, spletnega zalezovanja in spletnega spolnega nadlegovanja, zlorab ter trpinčenja.

Dostopnost