V četrtek, 28. 2. 2018, so na šoli potekale delavnice za sedmošolce in devetošolce v okviru projekta Odklikni! ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. V  lanskem šolskem letu smo sodelovali v raziskavi, ki jo izvaja Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policijo in Centrom za izobraževanje v pravosodju.

V raziskavo o spletnem nasilju v Sloveniji je bilo vključenih 2991 učenk in učencev in 2173 dijakinj in dijakov. Iz naše šole je sodelovalo 59 učencev od 7. do 9. razreda.

Nekaj povzetkov rezultatov za našo šolo:

  • 75 % učencev meni, da ima nadlegovanje preko interneta in mobilnih telefonov zelo hude posledice za žrtev.
  • Oblike spletnega nadlegovanja, ki so ga doživljali naši učenci: 38 % širjenje neresničnih govoric, 21 % prejeta sporočila z neprimerno vsebino in žaljivi in nesramni komentarji, ki so vezani na videz, 19 % prejete fotografije ali videoposnetki, ki jih niso želeli videti.
  • Največ nadlegovanja v lanskem šolskem letu so bili učenci deležni preko programov za sporočanje (Skype, Messenger …), kar 52 %.
  • Po nadlegovanju preko mobilnega telefona ali interneta so se učenci počutili zaskrbljeno (33 %), jezno (33 %), razburjeno (22 % ), depresivno (22 %), stresno (22 %).
  • Največ učencev ni storilo nič (33 %), če so bili nadlegovani, ali pa so čakali, da se bo končalo samo od sebe (33 %) ali pa so povedali prijatelju/-ici (33 %), 25 % jih je blokiralo sporočila in klice, 21 % pa se je to zdelo zabavno, samo 4 % pa so prijavili nadlegovanje mobilnemu operaterju.
  • 75 % učencev ni pomislilo, da bi nadlegovanje prijavili policiji, ker niso vedeli, kako bi to naredili (takšnih je bilo 24 %), ostali pa niso želeli škodovati prijateljem (24 %) ali pa jih je bilo sram (12 %),
  • Kar 43 % nadlegovalcev je sošolcev, sledijo drugi učenci iz šole (36 %), 21 % pa jih ne obiskuje našo šolo.
  • Največkrat je nadlegovalec en fant (57 %), sledi eno dekle (36 %), v 7 % primerov pa gre za nadlegovanje več fantov.
  • 44 % učencev ne bi nič naredilo, če bi slišali, da nekoga nadlegujejo preko interneta ali mobilnega telefona itd.

(Vir: FDV, Poročilo raziskave za OŠ Metlika, 31. 10. 2018)

S problemom spletnega ustrahovanja in nasilja med mladimi se sooča večina držav. Tudi Slovenija pri tem ni izjema. Velik problem je slabo poznavanje razširjenosti problematike. Namen projekta ODKLIKNI! je predvsem osveščanje in izvedba izobraževanj med različnimi ciljnimi skupinami.

Barbara Forstner
koordinatorica projekta

Dostopnost