V torek, 16. 4. 2019, je na šoli potekala delavnica za učence predmetne stopnje Javno nastopanje. V njej so učenci od 6. do 8. razreda spoznavali, katere oblike javnega nastopanja poznamo, osredotočili pa smo se na govorno nastopanje. Sami so povedali, da so se na delavnico prijavili zato, ker jih je nastopanja strah oz. velikokrat čutijo tremo.

Zanimivo je bilo prisluhniti učencem, kakšen je za njih idealni govorec, učenci pa so z zanimanjem poslušali, kako pomembna je govorica telesa.

Ponovili smo tudi, kako poteka vsakršni govorni nastop in na kaj je dobro biti pozoren pri tem.

Opazili smo, da pri nastopanju premalo pozornosti (če sploh) namenjamo premagovanju strahu oz. treme.

Učenci so na koncu povedali, da so se naučili veliko novih in uporabnih znanj, ki jim bodo prišla prav pri javnem nastopanju.

Špela Cimerman Hudopisk,
izvajalka delavnice

VTISI UČENCEV po delavnici

Moja pričakovanja glede delavnice so bila uresničena, ker zdaj vem, kako se umiriti in se sprostiti.
Žana

Od današnje delavnice sem pričakoval, da se bo učiteljica obnašala tako, kot je razlagala. In se tudi je!
Žiga

Moja pričakovanja glede delavnice so se uresničila, saj je bilo vse na zanimiv način razloženo. Všeč mi je bilo delo v skupinah.
Sara

Po tej delavnici veliko več vem in to lahko tudi uporabim. Pridobljeno znanje se mi zdi koristno.
Tara

Danes sem izvedela veliko novih stvari o javnem nastopanju, predvsem o govorici telesa.
Anja

Od delavnice sem pričakoval to, kar je bilo povedano.
Luka

Moja pričakovanja glede delavnice so se uresničila delno – dobil sem informacije o nastopanju, pričakoval sem pa več nasvetov.
Mitja

Učiteljica je vse lepo razložila, tako da sem izvedela veliko stvari o javnem nastopanju.
Sara

Veliko sem se naučila o drži telesa, nimam več toliko treme, še posebej bi pohvalila razlago.
Nika P.

Zdaj vem, kako se obnašati med nastopom, prej sem imela tremo.
Nika Č.

Od današnje delavnice sem pričakovala, da bom dobila kakšen nasvet, kako odpraviti tremo. Moja pričakovanja so se uresničila.
Taja

Dobljene nasvete bom poskušala uporabiti.
Tjaša

Sedaj vem, kako govorica telesa razkriva naše razpoloženje in kako ga lahko razberem pri drugih … Vem pa tudi, kako nastop čim bolje izpeljati. Všeč mi je bilo, kako je učiteljica s primeri ponazarjala telesno govorico.
Nana

Nekaj sem o nastopanju vedela že prej, danes pa sem to obudila  in pridobila novo znanje. Sedaj znam pravilno nastopati.
Lana

Moja pričakovanja glede delavnice se niso uresničila, saj sem že vse vedel.
Martin

Dostopnost