Tudi v šolskem letu 2018/2019 je naša šola sodelovala v nacionalnem projektu RASTEM S KNJIGO, ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport, Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije za knjigo in slovenskih knjižnic. Cilj projekta je vse sedmošolce načrtno in poglobljeno seznaniti z organizacijo in ponudbo šolskih in splošnih knjižnic. Ob sistematični predstavitvi gradiva in dejavnosti, ki jih šolska in splošna knjižnica ponujata učencu za njegovo šolsko delo in izvenšolske dejavnosti ter prosti čas, je vsak sedmošolec ob obisku najbližje splošne knjižnice (Ljudska knjižnica Metlika) prejel izvirno slovensko literarno delo, ki smo ga učiteljice slovenščine uporabile kot eno od knjig domačega branja v tem šolskem letu. Letos je bila to knjiga Nataše Konc Lorenzutti  AVTOBUS OB TREH.

V sklopu obravnave domačega branja pri pouku smo izdelali razne ustvarjalne naloge, k branju knjige pa so sedmošolci povabili tudi svoje starše in učitelje na naši šoli.

Špela Cimerman Hudopisk
vodja projekta Rastem s knjigo na Osnovni šoli Metlika

Dostopnost