Domače branje

ravni poduk: materialne pravice avtorja veljalo za časa njegovega življenja in še 70 let po smrti avtorja. Po preteku 70 let delo postane javna last, in je razmnoževanje del prosto ( http://www.aas.si/ ). Na spletni strani objavljamo dela, ki jih potrebujemo pri delu na Osnovni šoli Metlika, ostala dela pa so zbrana na naslovu: http://sl.wikisource.org/wiki/Kategorija:

doc_doc_20x20Bajke_in_povesti_o_Gorjancih

doc_pdf_20x20Bajke_in_povesti_o_Gorjancih 

doc_doc_20x20Butalci 

doc_pdf_20x20Butalci 

doc_doc_20x20Kekčeve zgodbe

doc_pdf_20x20Kekčeve zgodbe

doc_doc_20x20Martin Krpan

doc_pdf_20x20Martin Krpan

doc_doc_20x20Pestrna 

doc_pdf_20x20Pestrna

doc_doc_20x20Trdoglav_in_Marjetica

doc_pdf_20x20Trdoglav_in_Marjetica

Kmetske slike – http://www.e-knjiga.si/vec_o_knjigi_cover.php?recordID=56