Domače branje

ravni poduk: materialne pravice avtorja veljalo za časa njegovega življenja in še 70 let po smrti avtorja. Po preteku 70 let delo postane javna last, in je razmnoževanje del prosto ( http://www.aas.si/ ). Na spletni strani objavljamo dela, ki jih potrebujemo pri delu na Osnovni šoli Metlika:

Bajke in povesti o Gorjancih

Butalci

Kekčeve zgodbe

Kmetske slike

Pestrna

Trdoglav in Marjetica

Županova Micka