FIT4KID

FIT himna – besedilo

Predstavitev in cilji projekta

FIT4KID je mednarodni projekt, katerega avtorica je ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, in v katerega smo se z lanskim šolskim letom vključili tudi vsi učitelji OŠ Metlika. S tem smo postali mednarodno učno središče programa Fit pedagogike. Nekateri naši učitelji pa bodo postali tudi multiplikatorji – predavatelji Fit pedagogike za Slovenijo in tujino.

Bistvo programa lahko na kratko povzamemo z besedami avtorice same: Ne odvzemimo otrokom navdušenosti nad gibanjem. Vsi vemo, da gibanje pozitivno vpliva na naše zdravje in da je s telesno nedejavnostjo povezanih kar nekaj zdravstvenih problemov: težave s hrbtenico, obolenja dihal in astma, debelost, vedenjske težave (nemirnost, slabša koncentracija, kar pripelje do učnih težav v šoli). Premalo pa se zavedamo, da ima telesna dejavnost zelo pozitiven vpliv tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti – otroci si lažje zapomnijo in razumejo novo snov ter sledijo pouku, imajo boljšo sposobnost koncentracije, so bolj motivirani za delo … In ravno to smo si zadali za cilj tega projekta: povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja ter izboljšanje učnega okolja in uspeha. Torej pomembno je, poleg gibanja pri pouku športa, vključiti gibanje tudi v učenje posameznih vsebin pri vsakem predmetu. Učitelji se bomo trudili integrirati aktivne elemente, vzorce v sam pedagoški proces (v pouk) in v letni delovni načrt.

V prvi triadi smo začeli s t. i. jutranjim športanjem – telesna dejavnost zunaj razreda, pred malico. Poudarek bo predvsem na pravilni telesni drži, hitri hoji (ni mogoča brez pravilne drže) ter pravilnem dihanju. Med aktivnostjo bomo poskrbeli za dobro prezračitev učilnice. Hidracija je še en pomemben dejavnik zdravega življenja in prednostna naloga naše šole. Otroke vzpodbujamo k pitju vode iz pipe, v jedilnici šole pa imajo na razpolago nesladkan čaj. Pitje vode iz stekleničk, ki si jih učenci prinesejo od doma, je dovoljeno in priporočeno tudi med samim poukom. V šolskem fit timu smo se dogovorili, da oddelek, ki bo v mesecu oktobru zbral največ starega papirja, nagradimo z enotnimi stekleničkami, v spomladanski akciji pa bodo najboljši nagrajeni z žogami za sedenje.

V kolektivu se zavedamo, da nas čaka dolgotrajno delo. Izbrani elementi (gibanje, hidracija, dihanje) bodo prinesli spremembe pri učnem procesu in življenju na šoli, toda ne čez noč. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi naredili premike in da nam bo konec šolskega leta prinesel tisto, za kar si bomo prizadevali in v kar bomo vlagali.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

16 – 22 september 2016 Tudi naša šola se je pridružila Evropskemu tednu mobilnosti. Z začasno zaporo dovoza do glavnega vhoda v šolo spodbujamo otroke in starše, da izberejo pot do šole, ki bo čim bolj varna. Hkrati pa spodbudimo gibanje ter ozaveščamo zmanjševanje...

več...
FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE

FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE

V sredo, 20. 1. 2016, je v okviru projekta Učimo za življenje na naši šoli potekal Fit dan brez multimedije. Učenci nižjih razredov so se na ta dan igrali različne didaktične gibalne igre. Njihov dan je potekal kar razgibano, saj so risali in pisali o tej temi....

več...
Zbiralna akcija odpadnega papirja

Zbiralna akcija odpadnega papirja

V letošnji prvi zbiralni akciji odpadnega papirja je zmagal oddelek  8. b na predmetni stopnji in 3. b na razredni stopnji. Zmagovalna oddelka smo nagradili s stekleničkami za vodo, ki jih učenci z veseljem uporabljajo.

več...
Teden otroka

Teden otroka

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, se je pričel teden otroka z vsebinsko usmeritvijo ˝Nekaj ti moram povedati˝. Trajal je do 9. oktobra, sicer pa aktivnosti, ki jih organizira Društvo prijateljev mladine Metlika, potekajo ves oktober. Prireditev ob začetku tega tedna je...

več...
Prometna kača

Prometna kača

V šolskem letu 2015/2016 naša šola sodeluje v igri Prometna kača, in sicer učenci od 2. do 5. razreda. Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, k hoji in kolesarjenju v šolo. Ko se je naša šola vključila v...

več...
Dostopnost